Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu


Administrator strony BIP:

Halina Majchrzyk
tel. 77 4742122


Redaktorzy strony BIP:

  • Barbara Fąferko
  • Barbara Hanusik-Nitsche
  • Halina Majchrzyk
  • Katarzyna Sroka
     

Wytworzył(a): Majchrzyk Halina
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina
Opublikował(a): Majchrzyk Halina
Liczba wyświetleń: 884

Data wytworzenia: 2014-11-13 14:40:35
Data publikacji: 2014-11-13 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Majchrzyk Halina
Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 10:28:13

Historia zmian artykułu:
2017-06-22 10:28:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, ak
2017-06-22 10:25:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, ak
2017-05-12 11:58:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, email
2017-03-31 11:13:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, .
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki