Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu


Udostępniamy możliwość składania wniosków poprzez platformę ePUAP.

 W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Wejście do Elektronicznej Skrzynki Podawczej WITD Opole:

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Wytworzył(a): Majchrzyk Halina
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina
Opublikował(a): Majchrzyk Halina
Liczba wyświetleń: 821

Data wytworzenia: 2014-11-13 15:03:41
Data publikacji: 2014-11-13 15:03:45
Ostatnio aktualizował(a): Majchrzyk Halina
Data ostatniej zmiany: 2016-07-19 12:46:42

Historia zmian artykułu:
2016-07-19 12:46:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
2016-03-15 15:10:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
2014-11-13 15:13:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, treść
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki