Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu

Procedura naboru  do
Wojewódzkiego Inspektoratu
Transportu Drogowego  w Opolu

 

Wytworzył(a): Majchrzyk Halina
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina
Opublikował(a): Majchrzyk Halina
Liczba wyświetleń: 1021

Data wytworzenia: 2016-08-02 14:36:19
Data publikacji: 2016-08-02 14:36:32
Ostatnio aktualizował(a): Majchrzyk Halina
Data ostatniej zmiany: 2017-04-03 08:10:04

Historia zmian artykułu:
2017-04-03 08:10:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, m
2017-03-31 11:28:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
2017-03-31 11:05:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, .
2017-01-03 13:54:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 2
2016-09-02 11:08:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
2016-08-02 14:40:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, .
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki