Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Barbara Hanusik-Nitsche
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina
Opublikował(a): Majchrzyk Halina
Liczba wyświetleń: 1077

Data wytworzenia: 2017-02-22 07:28:07
Data publikacji: 2017-02-22 07:28:17
Ostatnio aktualizował(a): Majchrzyk Halina
Data ostatniej zmiany: 2017-02-22 07:34:59

Historia zmian artykułu:
2017-02-22 07:34:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 2
2017-02-22 07:29:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, ba
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki