Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu

Poniżej prezentujemy sprawozdania finansowe za rok 2018.

Wytworzył(a): Barbara Fąferko
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina
Opublikował(a): Majchrzyk Halina
Liczba wyświetleń: 133

Data wytworzenia: 2019-05-08 09:07:50
Data publikacji: 2019-05-08 09:07:52
Ostatnio aktualizował(a): Majchrzyk Halina
Data ostatniej zmiany: 2019-05-08 09:13:57

Historia zmian artykułu:
2019-05-08 09:13:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1.
2019-05-08 09:09:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki