Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu

Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu wraz z nowelizacjami.

Wytworzył(a): Majchrzyk Halina
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina
Opublikował(a): Majchrzyk Halina
Liczba wyświetleń: 1163

Data wytworzenia: 2014-11-13 12:42:32
Data publikacji: 2014-11-13 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Majchrzyk Halina
Data ostatniej zmiany: 2017-04-03 08:10:41

Historia zmian artykułu:
2017-04-03 08:10:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, m
2017-03-31 11:58:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
2016-08-19 13:42:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
2016-07-12 14:42:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, .
2016-07-12 14:41:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
2014-11-13 12:43:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, format
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki