Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu

Wykaz rejestrów:
Archiwa WITD:

Archiwum zakładowe Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu
Opole, ul. Wrocławska 170,  tel. 77 4742122

Rejestr Skarg i wniosków

Wytworzył(a): Majchrzyk Halina
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina
Opublikował(a): Majchrzyk Halina
Liczba wyświetleń: 937

Data wytworzenia: 2014-11-26 13:06:10
Data publikacji: 2014-11-26 13:06:32
Ostatnio aktualizował(a): Majchrzyk Halina
Data ostatniej zmiany: 2016-07-19 12:47:23

Historia zmian artykułu:
2016-07-19 12:47:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
2014-11-26 13:06:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki