Usługa dla osób majęcych trudności w komunikowaniu się - WITD

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu

Usługa dla osób mających trudności w komunikowaniu się

 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego  w Opolu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia      19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r.    Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), zapewnia obsługę osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”

Osoby uprawnione mogą korzystać z następujących uprawnień:

1. z pomocy osoby „przybranej” w kontaktach z Inspektoratem: osobą przybraną może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw   w Inspektoracie. Pracownicy Inspektoratu nie mogą wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami Inspektoratu.

2. z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i  sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN), świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić w Inspektoracie chęć skorzystania  ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN można wnieść na przygotowanym przez Inspektorat wniosku. W przypadku, gdy wnioskowana sprawa nie leży w kompetencjach Wojewody Inspektoratu Transportu Drogowego, wniosek zostanie niezwłocznie przesłany   do właściwego organu, o czym powiadomi wnioskodawcę. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Inspektorat zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych    w ustawie uprawnień.

3. ze środków udostępnianych przez Inspektorat tj. 

- poczty tradycyjnej

  - adres Inspektoratu: ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole

- faksu na numer 77 474 21 22

- poczty e-mail :

- złożyć wniosek osobiście w Sekretariacie Inspektoratu w Opolu, ul. Wrocławska 170.

- złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP,

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Majchrzyk Halina
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina
Opublikował(a): Majchrzyk Halina
Liczba wyświetleń: 627

Data wytworzenia: 2016-04-20 14:38:40
Data publikacji: 2016-04-20 14:39:54
Ostatnio aktualizował(a): Majchrzyk Halina
Data ostatniej zmiany: 2017-09-29 13:07:37

Historia zmian artykułu:
2017-09-29 13:07:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, korekta zapisu treści
2017-09-29 13:05:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, usunięcie akapitu
2017-06-22 10:27:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, ak
2017-06-22 10:26:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, ak
2017-06-22 10:23:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, ak
2017-03-31 11:03:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, .
2017-02-17 09:04:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, zmiana email
2017-02-17 08:39:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, zmiana email
2017-02-17 08:38:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, zmiana e-mail

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.