Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Osoby sprawujące funkcje kierownicze
Jan Książek - Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
- kieruje pracą Wojewódzkiego Inspektoratu w Opolu;
- sprawuje nadzór nad działalnością kontrolną inspektorów w zakresie zadań i kompetencji określonych w ustawie;
- opracowuje kierunki działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatwierdzone przez Głównego Inspektora;
- organizuje współdziałanie z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Inspekcją Celną, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową 
  i zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw gospodarczych
  dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem.
Redaktor: Halina MajchrzykData publikacji: 2006-11-17 21:51:58
Wprowadził do BIP: Halina MajchrzykData modyfikacji: 2008-02-19 07:48:03
Ilość wyświeleń artykułu: 5358Historia zmian >>
Redaguje: Halina Majchrzyk