Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WP.272.1.2014.KPA

Opole, 28.10.2014 r.

WP.272.1.2014.KPA

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę jednego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2014r. samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową przeznaczonego dla potrzeb dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu złożono 1 ofertę:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt            w kryterium 

 

1.

 

AMZ-KUTNO Sp. z o.o.

ul. Sklęczkowska 18

99-300 Kutno

 

 

 

100

 

Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru oferty wykonawcy AMZ-KUTNO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sklęczkowskiej 18,  99-300 Kutno  w związku z uzyskaniem największej liczby punktów.

Ponadto informujemy, iż żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Zamawiający informuje, iż umowa dotycząca przedmiotu zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 2 Prawo zamówień publicznych.

Redaktor: Halina MajchrzykData publikacji: 2014-10-28 11:58:56
Wprowadził do BIP: Halina Majchrzyk 
Ilość wyświeleń artykułu: 29 
Redaguje: Halina Majchrzyk