Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie jest udostepniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na pisemny wniosek
zainteresowanego, złożony do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu, ulica Wrocławska 170, 45-836 Opole.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie.

Podstawa prawna: art. 10 i następne ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Załączniki do artykułu:
wniosek_pdf.pdf
wniosek_word.doc

Redaktor: Halina MajchrzykData publikacji: 2006-11-17 22:25:28
Wprowadził do BIP: Halina MajchrzykData modyfikacji: 2009-06-30 09:15:33
Ilość wyświeleń artykułu: 4349Historia zmian >>
Redaguje: Halina Majchrzyk