Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

DZIAŁANIA KONTROLNE INSPEKTORATU ZA OKRES 01.01 DO 30.09.2013

DZIAŁANIA KONTROLNE INSPEKTORATU ZA OKRES 01.01 DO 30.09.2013

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2013 roku w ramach posiadanych uprawnień kontrolnych inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu przeprowadzili łącznie 8168 kontroli drogowych oraz dokonali 79 kontroli w przedsiębiorstwach.                            Wydano 572 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 1.014.400,00 zł

Ponadto dokonano 974 ważeń pojazdów, wydając 101 decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na kwotę 494.000,00 zł.

Nałożono 2008 mandatów karnych (z zał. nr 1 i 2 do ustawy o transporcie drogowym) na łączną kwotę721.500,00 zł,

oraz skierowano 152  wnioski o ukaranie kierowców/zarządzających do Wydziałów Karnych Sądów Rejonowych.

W wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdów zatrzymano 405 dowodów rejestracyjnych.

W z związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego – w w/w okresie - skontrolowano 1106 pojazdów przewożących osoby, co stanowi 13.5 % ogólnej liczby skontrolowanych pojazdów. Doprowadziło to do wydania 23 decyzji administracyjnych i nałożenia 211 mandatów karnych.

W ramach ogólnopolskiej akcji "Bezpieczny Autokar" poddano kontroli  pojazdów 370  krajowych oraz 41 zagranicznych wydając 11 decyzji administracyjne na łączną kwotę 15.300,00 zł. W ramach akcji wydano również 56 mandatów karnych i zatrzymano 5 dowodów rejestracyjnych.

W ramach akcji "GIMBUS" skontrolowano 103 pojazdy dowożące dzieci i młodzież szkolną do szkół.

Największa liczba naruszeń w zakresie przewozu osób dotyczyła czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków oraz stosowania urządzeń rejestrujących samoczynnie  prędkość i czas jazdy jak i postoju.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrole drogowe pojazdów przewożących żywe zwierzęta, ukierunkowane na ochronę zwierząt         w trakcie transportu. Kontrole te przeprowadzano wspólnie z Inspekcją Weterynaryjną, na mocy podpisanego w dniu 22 maja 2004 roku porozumienia pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną a Inspekcją Transportu Drogowego. W wymienionym okresie skontrolowano 74 pojazdy przewożące żywe zwierzęta wydając 17 mandatów karnych.

W w/w okresie wykonano również 222 kontrole warunków przewozu szybkopsujących się artykułów spożywczych wydając 11 decyzji o nałożeniu kary na łączną kwotę 8 450,00 zł.

Podczas przeprowadzonych kontroli drogowych inspektorzy wykonali 154 badań technicznych, m.in. 75 badań jakości paliwa, 67 zadymienia         przy użyciu dymomierza oraz 11 przy użyciu wideorejestratora.

 

Redaktor: Halina MajchrzykData publikacji: 2013-11-12 14:04:02
Wprowadził do BIP: Halina MajchrzykData modyfikacji: 2014-04-08 11:06:23
Ilość wyświeleń artykułu: 433Historia zmian >>
 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Wrocławska 170
45-836 Opole


tel/fax:
77/4742122
77/4746873

Redaktorzy:
Halina Majchrzyk - Redaktor Główny
e-mail: hmajchrzyk@witd-opole.infra.pl

Barbara Fąferko - Redaktor
e-mail: bfaferko@witd-opole.infra.pl
Redaktor: Halina MajchrzykData publikacji: 2006-09-28 15:10:29
Wprowadził do BIP: Halina Majchrzyk 
Ilość wyświeleń artykułu: 3688 
Redaguje: Halina Majchrzyk